Zásady bezpečného používání Lipo baterií

Obecné informace

Pokud chceme, aby motor s vrtulí podával požadovaný výkon, je potřeba jim dodat dostatek energie. Výborný poměr mezi kapacitou a hmotností mají lithiové baterie. Díky vysokým vybíjecím proudům a vhodnému tvaru jsou v RC modelech nejčastěji využívané baterie Lithium-polymer (zkráceně Lipo nebo Li-pol). Baterie netrpí paměťovým efektem. Mohou být dobíjeny z libovolné úrovně nabití, není třeba je formovat a samovybíjení je minimální. O Lipo baterie je však potřeba se dobře starat.

Článek baterie má nominální napětí 3,7V. Reálně napětí je však závislé na úrovni nabití baterie. Lipo baterie se skládají z jednotlivých článků zapojených do série. Při sériovém zapojení roste celkové napětí baterie  – odtud označení 2S (7,2V), 3S (11,1V), 4S (14.8V), apod.

Na baterii zpravidla najdete dva konektory. Hlavní připojovací konektor, kterým připojujete baterii k modelu a servisní balanční konektor. Hlavní konektor je napojený na první a poslední článek baterie a má celkové napětí baterie. Typ konektoru je většinou volen dle vybíjecího proudu baterie. Balanční konektor má kontaktů více (počet článků+1) a používá se pro monitorování napětí jednotlivých článků baterie.

Kapacita baterie se obvykle uvádí v mAh (miliampérhodi­nách). Kapacita nám udává proud, který je baterie schopna dodávat po dobu jedné hodiny. Kapacita je vždy vztažena na jeden článek, proto energie obsažená v baterii je násobkem kapacity a napětí baterie. Udávaná kapacita je jmenovitá. Skutečná využitelná kapacita se může lišit v závislosti na velikosti odebíraného proudu a teplotě okolí.

Důležitou hodnotou je také vybíjecí proud. Vybíjecí proud je udáván v násobcích C, kde C je kapacita baterie. Vynásobením těchto hodnot dostaneme maximální vybíjecí proud baterie. Tedy pro baterii 1500mAh 100C (1,5*100=150) platí, že ji můžeme vybíjet proudem až 150Ampér. Pro spolehlivý provoz by měl však být trvalý proud nižší. Nabíjecí proud je označovaný stejným způsobem.

Používání a bezpečnost

O Lipo baterie je třeba se správně starat. Při dodržení pravidel správného zacházení jsou bezpečné. Nedo­držení bezpečnostních postupů může vést ke zničení baterie, v krajních případech i požáru. Prodejce nenese zodpovědnost za škody způsobené chybným používáním baterií.

Nabíjení baterií

Po každém vybití je třeba baterii opět nabít. Pro bezpečné a spolehlivé nabíjení je třeba řídit se následujícími pravidly. 

Likvidace baterií

Poškozené nebo vadné baterie je třeba ekologicky zlikvidovat. Lipo baterie nepatří do běžného odpadu. Baterii určenou k likvidaci je vhodné vybít. Vybitou baterii odevzdejte na odběrovém místě nebo vhoďte do červeného kontejneru určeného pro baterie.